Tandtechniek Schobben
- Kwaliteit en service -

Klinisch Prothese Technicus (K.P.T.)

 

 

De K.P.T.'er is een erkende behandelaar die in samenwerking met een tandarts,/implantoloog of kaakchirurg streeft naar een optimale behandeling.

Een klinisch prothese technicus is een tandtechnicus die zich heeft gespecialiseerd in de prothetiek. Hij voert in opdracht van de tandarts/implantoloog, alle, of een deel van de behandelingen bij de patiënt uit bij het aanmeten van een volledige gebitsprothese.

 

De tandarts voert de eindcontrole uit!

De tandarts is hoofdverantwoordelijke en voert de eindcontrole uit.

Voor de vervaardiging van uw prothese moeten diverse fases worden doorlopen. Omdat de klinisch prothese technicus doorgaans in het laboratorium aanwezig is, is het gebruikelijk dat de patiënt naar het laboratorium toekomt.

Steeds meer tandartsen en patiënten kunnen profiteren van de voordelen en de service die een K.P.T.'er kan bieden. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat de combinatie tandarts-tandtechnicus de beste garantie is voor een goede prothese, bieden wij deze formule vanzelfsprekend graag aan alle tandartsen aan.

 

"Verlengde-arm" methode.

Deze "verlengde-arm" methode wordt steeds meer toegepast. De winst voor de tandarts is de vrijkomende stoeltijd! De winst voor de patiënt is de extra persoonlijke aandacht voor zijn of haar volledige prothese, en de winst voor de klinisch prothese technicus is meer contact met de patiënt, een duidelijker beeld van de individuele wensen van deze en een beter inschattingsvermogen bij eventuele probleemsituaties. Het spreekt uiteraard voor zich dat deze methode volgens vaste protocollen en richtlijnen verloopt.

 

 

De voordelen van een Klinisch prothese technicus?

Er zijn veel voordelen om met een K.P.T.'er samen te werken.

Het grootste voordeel is dat de patiënt rechtstreeks met de technicus kan overleggen. Tevens kan de patiënt eventueel zelf zijn of haar tanden uitzoeken, zodat deze qua vorm en kleur zijn zoals hij of zij dat wenst. Uiteraard zal de klinisch prothese technicus hierbij altijd adviseren.

Ook kan de patiënt onmiddellijk bij het passen zijn of haar wensen kenbaar maken en het resultaat zien. Pas als de patiënt tevreden is, zal de prothese definitief afgemaakt worden. Uiteraard heeft de tandarts of implantoloog altijd de eindverantwoordelijkheid.

De patiënt kan voor de nazorg eventueel naar de klinisch prothese technicus. (De nazorg kan zijn; het opheffen van drukplaatsen.)